top of page
หน้าปกกกกก1.jpg
หน้าแรก

Assist Money

                ยินดีบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สำหรับ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจ ปัจจัยที่ผู้ประกอบการต้องคำนึง มีอยู่หลายปัจจัย

ไม่ว่าจะธุรกิจใดๆต้องเจอปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยสำคัญที่สำคัญอันดับต้นๆ

ในการดำเนินธุรกิจ คือ เงินทุน เศรฐกิจที่ขึ้นๆลงๆการมีเงินทุนไว้สำรอง

ก็น่าจะทำให้เกิดความสบายใจในการดำเนินธุรกิจ กรณีเกิดความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน

เงินสำรองในส่วนนี้ยิ่งมีความจำเป็น ซึ่งมีความสะดวก คล่องตัวในการใช้งาน

มากที่สุดกรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ก็ไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย  ​

เราพร้อมดูแลธุรกิจ SME คุณให้เติบโต

บริษัทเรามีประสบการณ์และมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญบริการด้านการเงิน

คอยให้คำปรึกษาและพร้อมดูแลท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บริการ รวดเร็ว ทันใจ

เราเคยสนับสนุนกิจการมามากกว่า 100 กิจการทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด  

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ1407.jpg
เกี่ยวกับ
1656320901160.jpg
ปกเว็บแอส0812เทเลโฟน.jpg
ขั้นตอน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร2806.jpg
เอกสารที่ใช้สมัคร
ธุรกิจก้อนโต27062565.jpg
วางในเว็บไฟล์ของเซนแคช.jpg

หากท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

  • ต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

  • โดนเลื่อนเช็ค เช็คออกไม่ทันกำหนด

  • รอดีลเก็บเงินจากลูกค้า

  • รอเช็คเคลียริ่ง

  • ต้องการเงินทุนแบบฉุกเฉิน   

  • ต้องการเงินทุนใว้สำรองในธุรกิจ

ทุกความต้องการ1005.jpg

ติดต่อเรา

56-28 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-mail : Assistmoney8@gmail.com

Tel : 062-880-5754

id : @assist88

ติดต่อเรา
bottom of page