เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

1. บัตรประชาชน หน้า/หลัง 
2. หนังสือรับรอง บจก./หจก.
(กรณีนิติบุคคล)

ใบทะเบียนพาณิชย์
(กรณีบุคคลธรรมดา) 
3. ภาพถ่ายกิจการ 
 
Powered by MakeWebEasy.com